Silhouette Mint

Silhouette Mint ™ Custom Stamp Maker

Silhouette Mint ™

เป็นเครื่องปั๊มแบบกำหนดเองที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสามารถในการ “พิมพ์ด้วยความร้อน” พิเศษของเครื่องช่วยให้สามารถสร้างภาพนูนต่ำนูนแบบ 3 มิติในแบบที่กำหนดเองได้บนแผ่นแสตมป์มิ้นท์ เพียงแค่ใช้หมึก Mint กับแสตมป์ ที่จะปั๊มแสตมป์ได้ถึง 50 ครั้งก่อนที่จะเติมหมึก Mint อีกครั้ง

Silhouette Mint ™

เปลี่ยนข้อความลงในแสตมป์โดยใช้แบบตัวอักษรจากคอมพิวเตอร์ สร้างการออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ Mint Studio ™ เพื่อสร้างแสตมป์ หรือการเปลี่ยนภาพต่างๆ ให้เป็นแสตมป์ที่มีรายละเอียดน่าอัศจรรย์ เปลี่ยนรูปแบบจาก Silhouette Design Store ให้เป็นแสตมป์

Watch the video.

 

ช่องทางการติดต่อ

เครื่องพิมพ์เสื้อ, pro printer, pro-1902, pro-1904, เครื่องสกรีนเสื้อ pro printer, เครื่องพิมพ์ผ้า, เครื่องพิมพ์ผ้า pro printer, sublimation printer, เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

เครื่องพิมพ์เสื้อ, pro printer, pro-1902, pro-1904, เครื่องสกรีนเสื้อ pro printer, เครื่องพิมพ์ผ้า, เครื่องพิมพ์ผ้า pro printer, sublimation printer, เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น @inkspa เครื่องพิมพ์เสื้อ, pro printer, pro-1902, pro-1904, เครื่องสกรีนเสื้อ pro printer, เครื่องพิมพ์ผ้า, เครื่องพิมพ์ผ้า pro printer, sublimation printer, เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น @inkspa
เครื่องพิมพ์เสื้อ, pro printer, pro-1902, pro-1904, เครื่องสกรีนเสื้อ pro printer, เครื่องพิมพ์ผ้า, เครื่องพิมพ์ผ้า pro printer, sublimation printer, เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น TouchPrintingRepublic เครื่องพิมพ์เสื้อ, pro printer, pro-1902, pro-1904, เครื่องสกรีนเสื้อ pro printer, เครื่องพิมพ์ผ้า, เครื่องพิมพ์ผ้า pro printer, sublimation printer, เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น INKSPA SHOP
เครื่องพิมพ์เสื้อ, pro printer, pro-1902, pro-1904, เครื่องสกรีนเสื้อ pro printer, เครื่องพิมพ์ผ้า, เครื่องพิมพ์ผ้า pro printer, sublimation printer, เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น 086-664-1667 เครื่องพิมพ์เสื้อ, pro printer, pro-1902, pro-1904, เครื่องสกรีนเสื้อ pro printer, เครื่องพิมพ์ผ้า, เครื่องพิมพ์ผ้า pro printer, sublimation printer, เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น @inkspa

รายละเอียด

Silhouette Mint เครื่องทำตรายาง ที่ใช้งานง่ายที่สุดในโลก

silhouette-mint_slider01

SilhouetteMint

เป็นเครื่องทำตรายางแบบกำหนดเอง ที่เป็น นวัตกรรม และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสามารถในการ "พิมพ์ด้วยความร้อน" พิเศษของเครื่องช่วยให้สามารถสร้างภาพนูนต่ำนูนแบบ 3 มิติในแบบที่กำหนดเองได้บนแผ่นแสตมป์มิ้นท์ เพียงแค่ใช้หมึกMint กับแสตมป์ ที่จะปั๊มแสตมป์ได้ถึง 50 ครั้งก่อนที่จะเติมหมึก Mint อีกครั้งเปลี่ยนข้อความลงในแสตมป์โดยใช้แบบตัวอักษรจากคอมพิวเตอร์ สร้างการออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ MintStudio ™ เพื่อสร้างแสตมป์ หรือการเปลี่ยนภาพต่างๆ ให้เป็นแสตมป์ที่มีรายละเอียดน่าอัศจรรย์ เปลี่ยนรูปแบบจาก Silhouette Design Store ให้เป็นแสตมป์

ประกอบด้วย :

 • เครื่องแสปมแสตนด์แบบกำหนดเอง
 • ชุดแสตมป์ขนาด 15 มม. x60มม
 • ชุดแสตมป์ 30มม.x 30 มม.
 • ขวดหมึก สีเป็นสีดำแดงน้ำเงินและเหลือง
 • การออกแบบแสตมป์พิเศษ
 • รหัสสมาชิกทดลองใช้
 • สายไฟ
 • สาย
 • แผ่นซีดีติดตั้งซอฟต์แวร์
 • คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

คุณสมบัติเด่น

โดยใช้ความสามารถพิเศษในการพิมพ์ด้วยความร้อนของเครื่อง ด้วยมิ้นต์คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • สร้างแสตมป์เดิม โดยใช้ ภาพวาด หรือ ภาพประกอบ ของคุณเอง
 • เปลี่ยนข้อความเป็นแสตมป์ โดยใช้ แบบอักษรใดก็ได้ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • นำเข้าภาพที่ พบใน MintStudio เพื่อสร้างตราประทับของคุณ
 • เปลี่ยนภาพเป็นแสตมป์รายละเอียดที่น่าอัศจรรย์
 • ใช้หนึ่งใน 50 การออกแบบแสตมป์ ที่มาพร้อมกับเครื่อง
 • รวมตัวเลือกใด หรือ ทั้งหมดเหล่านี้

 

SilhouetteMint ™ Custom Stamp Maker

SilhouetteMint

เครื่องทำตรายาง, Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายางSilhouetteMint ™

เป็น เครื่องปั๊ม แบบกำหนดเอง ที่เป็น นวัตกรรม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสามารถในการ "พิมพ์ด้วยความร้อน" ความพิเศษของเครื่อง ช่วยให้สามารถสร้างภาพนูนต่ำนูนแบบ 3 มิติในแบบที่กำหนดเองได้บนแผ่นแสตมป์มิ้นท์ เพียงแค่ ใช้หมึกMint กับแสตมป์ ที่จะปั๊มแสตมป์ ได้ถึง 50 ครั้ง ก่อนที่จะเติมหมึก Mint อีกครั้ง

SilhouetteMint ™

เปลี่ยนข้อความลงในแสตมป์ โดยใช้แบบตัวอักษรจาก คอมพิวเตอร์ สร้างการออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ MintStudio ™

เพื่อสร้างแสตมป์ หรือการเปลี่ยนภาพต่างๆ ให้เป็นแสตมป์ที่มีรายละเอียดน่าอัศจรรย์ เปลี่ยนรูปแบบจาก Silhouette Design Store ให้เป็นแสตมป์

ประกอบด้วย:
Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง

-เครื่องแสปมแสตนด์แบบกำหนดเอง
-ชุดแสตมป์ขนาด 15 มม. x60มม
-ชุดแสตมป์ 30มม.x 30 มม.
-ขวดหมึก สีเป็น สีดำ สีแดง สีน้ำเงิน และ สีเหลือง
-การออกแบบแสตมป์พิเศษ
-รหัสสมาชิกทดลองใช้
-สายไฟ
-สาย
-แผ่นซีดีติดตั้งซอฟต์แวร์
-คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

เครื่องทำตรายาง, Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง เครื่องทำตรายาง, Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง เครื่องทำตรายาง, Silhouette Mint, Silhouette, เครื่องปั๊ม, เครื่องพิมพ์,เครื่องปั๊มตรายาง

โดยใช้ความสามารถพิเศษในการพิมพ์ด้วยความร้อนของเครื่อง ด้วยมิ้นต์คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
-สร้างแสตมป์เดิมโดยใช้ภาพวาดหรือภาพประกอบของคุณเอง
-เปลี่ยนข้อความเป็นแสตมป์โดยใช้แบบอักษรใดก็ได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
-นำเข้าภาพที่พบใน Mint Studio เพื่อสร้างตราประทับของคุณ
-เปลี่ยนภาพเป็นแสตมป์รายละเอียดที่น่าอัศจรรย์
-ใช้หนึ่งใน 50 การออกแบบแสตมป์ที่มาพร้อมกับเครื่อง
-รวมตัวเลือกใดหรือทั้งหมดเหล่านี้