Printer Epson LQ

รายละเอียด

เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ เครื่องปริ้นบิล LQ300-LQ310

Printer Epson LQ-300

เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์, เครื่องปริ้น, เครื่องปริ้นLQ310, LQ310, เครื่องปริ้นเตอร์epson, เครื่องปริ้นepson, เครื่องปริ้นLQ300, LQ300

เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ Printer Epson LQ-310

เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์, เครื่องปริ้น, เครื่องปริ้นLQ310, LQ310, เครื่องปริ้นเตอร์epson, เครื่องปริ้นepson, เครื่องปริ้นLQ300, LQ300
Epson LQ-310 เป็นเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot-matrix Printer) ที่ใช้เข็มพิมพ์ มีทั้งหมด 24 เข็ม ไปกระทบกับผ้าหมึก มีหลักการคล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีด สำหรับปริ้นเตอร์ Epson LQ-310 รุ่นนี้เป็นที่นิยมใช้พิมพ์ใบเสร็จ ตามห้างร้านต่างๆ หรือพิมพ์เอกสารจำนวนมากๆ เพราะจุดเด่นของรุ่นนี้คือประหยัดค่าหมึกพิมพ์เป็นอย่างมากถ้าเทียบกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็มหรือเลเซอร์ที่ค่าหมึกแพงกว่าเป็นสิบๆเท่า จุดเด่นของ EPSON LQ-310 คือเวลาในการประมวลผล ที่มีความเร็วสูงด้วย Data Buffer ที่หน่วยความจำในการประมวลผลที่ใหญ่ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ ให้งานพิมพ์สูงสุดด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cps) เร็วกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นก่อนอย่าง EPSON LQ300 กว่าเกือบ 40% ด้วยกันเลยทีเดียว
ทำไมต้อง EPSON LQ310
Epson LQ-310 ออกแบบมาสำหรับพิมพ์งานปริมาณสูง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและ ขนาดกะทัดรัด ด้วยคุณสมบัติเต็มเปี่ยม เครื่องด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ Epson LQ-310 แบบ 24-pin มีความเร็วเป็นพิเศษ
ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและแม่นยำ
การประมวลผลความเร็วสูง
พอใจกับเวลาในการประมวลผลความเร็วสูง ด้วย data buffer ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ ให้งานพิมพ์สูงสุดด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi) เร็วกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นก่อนเกือบ 40%
เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน
Epson LQ-310 มีอัตราระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF) เท่ากับ 10,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์จะ
ช่วยประหยัดค่าไฟ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์
สามารถใช้กับกระดาษคาร์บอนหลายชั้น
Epson LQ-310 สามารถพิมพ์บนกระดาษคาร์บอน 4 ชั้น (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา).
ยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ
ด้วยพอร์ต USB ในตัว หรือพอร์ตเสริม Serial, Parallel ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย

Epson LQ-310 เป็นเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot-matrix Printer) ที่ใช้เข็มพิมพ์ มีทั้งหมด 24 เข็ม ไปกระทบกับผ้าหมึก มีหลักการคล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีด สำหรับปริ้นเตอร์ Epson LQ-310 รุ่นนี้เป็นที่นิยมใช้พิมพ์ใบเสร็จ ตามห้างร้านต่างๆ หรือพิมพ์เอกสารจำนวนมากๆ เพราะจุดเด่นของรุ่นนี้คือประหยัดค่าหมึกพิมพ์เป็นอย่างมากถ้าเทียบกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็มหรือเลเซอร์ที่ค่าหมึกแพงกว่าเป็นสิบๆเท่า จุดเด่นของ EPSON LQ-310 คือเวลาในการประมวลผล ที่มีความเร็วสูงด้วย Data Buffer ที่หน่วยความจำในการประมวลผลที่ใหญ่ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ ให้งานพิมพ์สูงสุดด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cps) เร็วกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นก่อนอย่าง EPSON LQ300 กว่าเกือบ 40% ด้วยกันเลยทีเดียว
ทำไมต้อง EPSON LQ310
Epson LQ-310 ออกแบบมาสำหรับพิมพ์งานปริมาณสูง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและ ขนาดกะทัดรัด ด้วยคุณสมบัติเต็มเปี่ยม เครื่องด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ Epson LQ-310 แบบ 24-pin มีความเร็วเป็นพิเศษ
ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและแม่นยำ
การประมวลผลความเร็วสูง
พอใจกับเวลาในการประมวลผลความเร็วสูง ด้วย data buffer ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ ให้งานพิมพ์สูงสุดด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi) เร็วกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นก่อนเกือบ 40%
เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน
Epson LQ-310 มีอัตราระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF) เท่ากับ 10,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์จะ
ช่วยประหยัดค่าไฟ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์
สามารถใช้กับกระดาษคาร์บอนหลายชั้น
Epson LQ-310 สามารถพิมพ์บนกระดาษคาร์บอน 4 ชั้น (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา).
ยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ
ด้วยพอร์ต USB ในตัว หรือพอร์ตเสริม Serial, Parallel ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย
Epson LQ-310 เป็นเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot-matrix Printer) ที่ใช้เข็มพิมพ์ มีทั้งหมด 24 เข็ม ไปกระทบกับผ้าหมึก มีหลักการคล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีด สำหรับปริ้นเตอร์ Epson LQ-310 รุ่นนี้เป็นที่นิยมใช้พิมพ์ใบเสร็จ ตามห้างร้านต่างๆ หรือพิมพ์เอกสารจำนวนมากๆ เพราะจุดเด่นของรุ่นนี้คือประหยัดค่าหมึกพิมพ์เป็นอย่างมากถ้าเทียบกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็มหรือเลเซอร์ที่ค่าหมึกแพงกว่าเป็นสิบๆเท่า จุดเด่นของ EPSON LQ-310 คือเวลาในการประมวลผล ที่มีความเร็วสูงด้วย Data Buffer ที่หน่วยความจำในการประมวลผลที่ใหญ่ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ ให้งานพิมพ์สูงสุดด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cps) เร็วกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นก่อนอย่าง EPSON LQ300 กว่าเกือบ 40% ด้วยกันเลยทีเดียว
ทำไมต้อง EPSON LQ310
Epson LQ-310 ออกแบบมาสำหรับพิมพ์งานปริมาณสูง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและ ขนาดกะทัดรัด ด้วยคุณสมบัติเต็มเปี่ยม เครื่องด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ Epson LQ-310 แบบ 24-pin มีความเร็วเป็นพิเศษ
ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและแม่นยำ
การประมวลผลความเร็วสูง
พอใจกับเวลาในการประมวลผลความเร็วสูง ด้วย data buffer ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ ให้งานพิมพ์สูงสุดด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi) เร็วกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นก่อนเกือบ 40%
เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน
Epson LQ-310 มีอัตราระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF) เท่ากับ 10,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์จะ
ช่วยประหยัดค่าไฟ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์
สามารถใช้กับกระดาษคาร์บอนหลายชั้น
Epson LQ-310 สามารถพิมพ์บนกระดาษคาร์บอน 4 ชั้น (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา).
ยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ
ด้วยพอร์ต USB ในตัว หรือพอร์ตเสริม Serial, Parallel ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย
Epson LQ-310 เป็นเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot-matrix Printer) ที่ใช้เข็มพิมพ์ มีทั้งหมด 24 เข็ม ไปกระทบกับผ้าหมึก มีหลักการคล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีด สำหรับปริ้นเตอร์ Epson LQ-310 รุ่นนี้เป็นที่นิยมใช้พิมพ์ใบเสร็จ ตามห้างร้านต่างๆ หรือพิมพ์เอกสารจำนวนมากๆ เพราะจุดเด่นของรุ่นนี้คือประหยัดค่าหมึกพิมพ์เป็นอย่างมากถ้าเทียบกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็มหรือเลเซอร์ที่ค่าหมึกแพงกว่าเป็นสิบๆเท่า จุดเด่นของ EPSON LQ-310 คือเวลาในการประมวลผล ที่มีความเร็วสูงด้วย Data Buffer ที่หน่วยความจำในการประมวลผลที่ใหญ่ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ ให้งานพิมพ์สูงสุดด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cps) เร็วกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นก่อนอย่าง EPSON LQ300 กว่าเกือบ 40% ด้วยกันเลยทีเดียว
ทำไมต้อง EPSON LQ310
Epson LQ-310 ออกแบบมาสำหรับพิมพ์งานปริมาณสูง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและ ขนาดกะทัดรัด ด้วยคุณสมบัติเต็มเปี่ยม เครื่องด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ Epson LQ-310 แบบ 24-pin มีความเร็วเป็นพิเศษ
ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและแม่นยำ
การประมวลผลความเร็วสูง
พอใจกับเวลาในการประมวลผลความเร็วสูง ด้วย data buffer ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ ให้งานพิมพ์สูงสุดด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi) เร็วกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นก่อนเกือบ 40%
เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน
Epson LQ-310 มีอัตราระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF) เท่ากับ 10,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์จะ
ช่วยประหยัดค่าไฟ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์
สามารถใช้กับกระดาษคาร์บอนหลายชั้น
Epson LQ-310 สามารถพิมพ์บนกระดาษคาร์บอน 4 ชั้น (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา).
ยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ
ด้วยพอร์ต USB ในตัว หรือพอร์ตเสริม Serial, Parallel ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์

เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์, เครื่องปริ้น, เครื่องปริ้นLQ310, LQ310, เครื่องปริ้นเตอร์epson, เครื่องปริ้นepson, เครื่องปริ้นLQ300, LQ300