Showing all 8 results

Sticker Glossy 120 แกรม

Sticker Glossy 120 แกรม

Sticker Glossy 120 แกรม -InkSpa

กระดาษสติ๊กเกอร์กลอสซี่  กระดาษสติ๊กเกอร์เคลือบสารพิเศษ กันน้ำ เพื่อ พิมพ์งานภาพถ่าย พื้นผิวเคลือบเงา ให้สีสัน  สดใส สามารถปริ้นภาพ นำไปแปะติด กับสิ่งของต่างๆได้

 • ประเภท:กระดาษสติ๊กเกอร์ อิงค์เจ็ท
 • การใช้งาน:พิมพ์ภาพถ่าย,นามบัตร,โปสการ์ด
 • สี:ขาว
 • ผิว:Glossy
 • ระดับเกาะติด:ปกติ
 • ความหนา:120 แกรม
 • ขนาด:A4
 • บรรจุ:100 แผ่น/แพจเกจ
Sticker Matt 120 แกรม,สติ๊กเกอร์,สติ๊กเกอร์ผิวด้าน,Matt

Sticker Matt 120 แกรม

Sticker Matt 120 แกรม  -InkSpa

กระดาษสติ๊กเกอร์ผิวด้าน  กระดาษสติ๊กเกอร์ เพื่อ พิมพ์งานภาพถ่าย การ์ตูน ตัวอักษร  พื้นผิวด้าน เรียบเนียน ให้สีสัน  สดใส สามารถปริ้นภาพ นำไปแปะติด กับสิ่งของต่างๆได้

 • ประเภท:กระดาษสติ๊กเกอร์ อิงค์เจ็ท
 • การใช้งาน:พิมพ์ภาพถ่าย,นามบัตร,โปสการ์ด
 • สี:ขาว
 • ผิว:ด้าน
 • ระดับเกาะติด:ปกติ
 • ความหนา:120 แกรม
 • ขนาด:A4
 • บรรจุ:100 แผ่น/แพจเกจ
กระดาษโฟโต้ Inkjet 130 แกรม 4X6,photo glossy 130 g 4x6

กระดาษโฟโต้ Inkjet 130 แกรม 4X6

กระดาษโฟโต้ Inkjet 130 แกรม 4X6 -InkSpa

กระดาษเคลือบสารพิเศษ กันน้ำ เพื่อ พิมพ์งานภาพถ่าย พื้นผิวเคลือบเงา ให้สีสัน  สดใส ดั่งต้นฉบับ ด้วยการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน  งานพิมพ์ จึงพิมพ์สวยงามตลอดแผ่น
รายละเอียดของสินค้า

 • ประเภท:กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท
 • การใช้งาน:พิมพ์ภาพถ่าย,นามบัตร,โปสการ์ด
 • สี:ขาว
 • ผิว:Glossy
 • ความหนา:130 แกรม
 • ขนาด:4X6นิ้ว
 • บรรจุ:100 แผ่น/แพจเกจ
กระดาษโฟโต้ Inkjet 160 แกรม 4x6,photo glossy 160 g 4x6

กระดาษโฟโต้ Inkjet 160 แกรม 4×6

กระดาษโฟโต้ Inkjet 160 แกรม 4×6 -InkSpa

กระดาษเคลือบสารพิเศษ กันน้ำ เพื่อ พิมพ์งานภาพถ่าย พื้นผิวเคลือบเงา ให้สีสัน  สดใส ดั่งต้นฉบับ ด้วยการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน  งานพิมพ์ จึงพิมพ์สวยงามตลอดแผ่น
รายละเอียดของสินค้า

 • ประเภท:กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท
 • การใช้งาน:พิมพ์ภาพถ่าย,นามบัตร,โปสการ์ด
 • สี:ขาว
 • ผิว:Glossy
 • ความหนา:160 แกรม
 • ขนาด:4X6นิ้ว
 • บรรจุ:100 แผ่น/แพจเกจ
กระดาษโฟโต้ Inkjet 180 แกรม 4x6,photo glossy 180 g 4x6

กระดาษโฟโต้ Inkjet 180 แกรม 4×6

กระดาษโฟโต้ Inkjet 180 แกรม 4×6 -InkSpa

กระดาษเคลือบสารพิเศษ กันน้ำ เพื่อ พิมพ์งานภาพถ่าย พื้นผิวเคลือบเงา ให้สีสัน  สดใส ดั่งต้นฉบับ ด้วยการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน  งานพิมพ์ จึงพิมพ์สวยงามตลอดแผ่น
รายละเอียดของสินค้า

 • ประเภท:กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท
 • การใช้งาน:พิมพ์ภาพถ่าย,นามบัตร,โปสการ์ด
 • สี:ขาว
 • ผิว:Glossy
 • ความหนา:180 แกรม
 • ขนาด:4×6 นิ้ว
 • บรรจุ:100 แผ่น/แพจเกจ
กระดาษโฟโต้ Inkjet 230 แกรม 4x6

กระดาษโฟโต้ Inkjet 230 แกรม 4×6

กระดาษโฟโต้ Inkjet 230 แกรม 4×6 -InkSpa

กระดาษเคลือบสารพิเศษ กันน้ำ เพื่อ พิมพ์งานภาพถ่าย พื้นผิวเคลือบเงา ให้สีสัน  สดใส ดั่งต้นฉบับ ด้วยการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน  งานพิมพ์ จึงพิมพ์สวยงามตลอดแผ่น
รายละเอียดของสินค้า

 • ประเภท:กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท
 • การใช้งาน:พิมพ์ภาพถ่าย,นามบัตร,โปสการ์ด
 • สี:ขาว
 • ผิว:Glossy
 • ความหนา:230 แกรม
 • ขนาด:4×6 นิ้ว
 • บรรจุ:100 แผ่น/แพจเกจ
กระดาษโฟโต้ Inkjet 270 แกรม 4x6

กระดาษโฟโต้ Inkjet 270 แกรม 4×6

กระดาษโฟโต้ Inkjet 270 แกรม 4×6 -InkSpa

กระดาษเคลือบสารพิเศษ กันน้ำ เพื่อ พิมพ์งานภาพถ่าย พื้นผิวเคลือบเงา ให้สีสัน  สดใส ดั่งต้นฉบับ ด้วยการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน  งานพิมพ์ จึงพิมพ์สวยงามตลอดแผ่น
รายละเอียดของสินค้า

 • ประเภท:กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท
 • การใช้งาน:พิมพ์ภาพถ่าย,นามบัตร,โปสการ์ด
 • สี:ขาว
 • ผิว:Glossy
 • ความหนา:270 แกรม
 • ขนาด:4×6 นิ้ว
 • บรรจุ:100 แผ่น/แพจเกจ
กระดาษโฟโต้ Inkjet Semi Glossy 270 แกรม 4x6

กระดาษโฟโต้ Inkjet Semi Glossy 270 แกรม 4×6

กระดาษโฟโต้ Inkjet Semi Glossy 270 แกรม 4×6 -InkSpa

กระดาษเคลือบสารพิเศษ กันน้ำ เพื่อ พิมพ์งานภาพถ่าย พื้นผิวเคลือบเงา ให้สีสัน  สดใส ดั่งต้นฉบับ ด้วยการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน  งานพิมพ์ จึงพิมพ์สวยงามตลอดแผ่น
รายละเอียดของสินค้า

 • ประเภท:กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท
 • การใช้งาน:พิมพ์ภาพถ่าย,นามบัตร,โปสการ์ด
 • สี:ขาว
 • ผิว:ผิวด้านผสมเงา ประกายมุก
 • ความหนา:270 แกรม
 • ขนาด:4×6 นิ้ว
 • บรรจุ:100 แผ่น/แพจเกจ